24 Ekim 1924’te Bitlis’te doğdu. 1943-1951 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Enstitüsü’nde İslami Bilimler ve Orientalistik alanında öncü bir yere sahip olan Alman oryantalist Hellmut Ritter (1892-1971)’in yanında öğrenim gördü. Hocasının, bilimlerin temelinin İslam bilimlerine dayandığını söylemesiyle bu alana yöneldi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Mecazu’l-Kuranadlı eserin tenkitli basım ve değerlendirmesini yaptığı doktora çalışmasını 1950 yılında tamamladı. 1950-1953 yılları arasında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde asistanlık yaptı.

1954 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde Buharî’nin Kaynaklarıadlı tezini tamamladı. Bu teziyle o, hadis kaynağı olarak İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan Buharî (810-870)’nin bir araya getirdiği hadislerin, biline gelenin aksine sözlü kaynaklara değil; İslam’ın erken dönemine, hatta 7. yüzyıla kadar geri giden yazılı kaynaklara dayandığı tezini savundu. Bu tez Avrupa merkezli oryantalist çevrelerde hala tartışılmaktadır. 1954 yılında İslam Araştırmaları Enstitüsü’nde doçent oldu. Burada tarihçi Zeki Velidi Togan ile çalıştı…

Devamını Oku